Dla młodzieży gimnazjalnej

Grupy podzielone są według wieku i poziomu zaawansowania. Dla większości uczniów zajęcia te stanowią uzupełnienie zajęć w gimnazjum. Dbamy więc o to, aby uczniowie poznawali nowe, rozwijali i utrwalali znane już zagadnienia gramatyczne. Poszerzamy zakres słownictwa i uczymy jak poprawnie posługiwać się nim w konstrukcjach gramatycznych. Słuchacze przygotowywani są do egzaminów gimnazjalnych oraz do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Zajęcia przygotowują językowo uczniów do dalszej nauki w szkole średniej. W trakcie zajęć słuchacze uczestniczą w różnego rodzaju symulacjach sytuacji dnia codziennego, tłumaczą teksty piosenek, oglądają fragmenty filmów anglojęzycznych, piszą opinie, spostrzeżenia korzystając ze zdobytej podczas zajęć wiedzy. Pracują w parach ćwicząc dialogi oraz biorą udział w grach z wykorzystaniem słownictwa.

Rywalizując ze sobą motywują się do pracy i nauki.

Dla młodzieży maturalnej

Studio Języka Angielskiego prowadzi kurs  przygotowujący do matury zarówno na poziomie podstawowym jak   i rozszerzonym. Lektorzy przygotowujący to wykwalifikowani nauczyciele  znający  zagadnienia maturalne. Bazą  przygotowania do egzaminów dojrzałości są specjalistyczne podręczniki  do matury uzupełniane licznymi materiałami dodatkowymi.

Przedstawiamy rozkład materiał dla poziomu podstawowego i rozszerzonego , który jest realizowany podczas zajęć u nas w studio.

Poziom podstawowy

I. ZAKRES TEMATYCZNY

1. Człowiek
2. Dom
3. Szkoła
4. Praca
5. Życie rodzinne i towarzyskie
6. Żywienie
7. Zakupy i usługi
8. Turystyka i podróżowanie
9. Kultura
10. Sport
11. Zdrowie
12. Nauka i technika
13. Świat przyrody
14. Państwo i społeczeństwo
15. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego

I. ZAKRES GRAMATYCZNY

1. Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, to be going to)
2. Czasowniki modalne
3. Strona bierna
4. Mowa zależna
5. Zdania warunkowe
6. Zdania złożone
7. Czasowniki złożone (phrasal verbs)
8. Słowotwórstwo

 III. FUNKCJE JĘZYKOWE

1. Uzyskiwanie i udzielanie informacji
2. Relacjonowanie wydarzeń
3. Negocjowanie

IV. WYPOWIEDZI PISEMNE

1. pocztówka
2. notatka
3. ogłoszenie
4. zaproszenie
5. ankieta
6. wiadomość e-mail
7. List prywatny
8. List formalny

Poziom rozszerzony

I. ZAKRES TEMATYCZNY

1. Człowiek
2. Dom
3. Szkoła
4. Praca
5. Życie rodzinne i towarzyskie
6. Żywienie
7. Zakupy i usługi
8. Turystyka i podróżowanie
9. Kultura
10. Sport
11. Zdrowie
12. Nauka i technika
13. Świat przyrody
14. Państwo i społeczeństwo
15. Elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego

I. ZAKRES GRAMATYCZNY

1. Czasy gramatyczne (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, to be going to)
2. Czasowniki modalne (również w konstrukcjach odnoszących się do przeszłości)
3. Strona bierna
4. Mowa zależna
5. Zdania warunkowe
6. Zdania złożone
7. Następstwo czasów (również zdania z wish, would rather, high time, had better)
8. Kontrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
9. Pytania pośrednie
10. Czasowniki złożone (phrasal verbs)
11. Słowotwórstwo

IV. WYPOWIEDZI PISEMNE

1. rozprawka (for and against, opinion essay)
2. recenzja
3. opis
4. opowiadanie

 

 

 


NOWOŚĆ - POGOTOWIE JĘZYKOWE

Zapomniałeś o tłumaczeniu, spotkaniu biznesowym, zachorował tłumacz, niespodziewany sprawdzian, egzamin? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Szybko rozwiążemy twój problem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie więcej...

OFERTA SPECJALNA 

PFor those of you who have decided to come and stay in Poland we offer special Polish course!
Dla tych Państwa, którzy postanowili przyjechać i pozostać w Polsce proponujemy specjalny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.

KONTAKT

STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Małgorzata Fudala - Pękala
Os. Na Stoku 80/44
tel/fax 48 41 332 37 05,
0604 35 25 45, 0603 79 89 89
email: poczta@angielskikielce.pl