Małe, co nie co dla najmłodszych (dzieci w wieku 4-6 lat)

Zabawa z angielskim” to kurs dla dzieci od lat 4 do 6. Niska liczebność grup /4-6 osób/ pozwala dzieciom aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Zabawa z angielskim:

- motywuje każde dziecko do kontynuowania nauki języka i czerpania z niej przyjemności;
- rozwija umysł dziecka i możliwość uczenia się języka;
- umożliwia dziecku zrozumienie i naukę angielskiego z TV i otaczającego środowiska;
- oszczędza pieniądze rodziców, które w przyszłości musieliby wydać na dodatkowe lekcje;

U nas dzieci uczą się angielskiego tak jak języka ojczystego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Dla nieco starszych- kurs dla dzieci w wieku 7- 12 lat

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Biorąc pod uwagę zdolność koncentracji dziecka w czasie zajęć oraz sposób pracy w grupie rówieśników prowadzone są  zajęcia w grupach wiekowych 7-latków, 8-10 latków oraz 11-13 latków. Jednak przydzielając dziecko do danej grupy wiekowej często bierzemy pod uwagę rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka oraz sugestie rodziców. Niezależnie od tego wszystkie dzieci w każdej z grup posiadają zbliżone umiejętności językowe.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Na bieżąco informujemy rodziców o postępach w nauczaniu oraz zachęcamy rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem w domu. Podręczniki, z którymi pracujemy są przyjazne i zrozumiałe dla dziecka jak i rodzica.

Uczniowie oceniani są na podstawie częstych sprawdzianów, kartkówek oraz zadań domowych. Wyniki są punktowane, potem sumowane dzięki czemu dzieci rywalizują ze sobą i motywują się do pracy.

Na koniec roku szkolnego każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu zaś najlepsi nagrody końcowe, w postaci książek, filmów lub innych pomocy anglojęzycznych.

 

 


NOWOŚĆ - POGOTOWIE JĘZYKOWE

Zapomniałeś o tłumaczeniu, spotkaniu biznesowym, zachorował tłumacz, niespodziewany sprawdzian, egzamin? ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Szybko rozwiążemy twój problem. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Każdy znajdzie coś dla siebie więcej...

OFERTA SPECJALNA

For those of you who have decided to come and stay in Poland we offer special Polish course!
Dla tych Państwa, którzy postanowili przyjechać i pozostać w Polsce proponujemy specjalny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.

KONTAKT

STUDIO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Małgorzata Fudala - Pękala
Os. Na Stoku 80/44
tel/fax 48 41 332 37 05,
0604 35 25 45, 0603 79 89 89
email: poczta@angielskikielce.pl